...

Dodge Challenger

Opis realizacji

Dodge Challenger

      Zakres prac:

  • Mycie detailingowe
  • Dekontaminacja lakieru
  • Zabezpiecznie lakieru powłoką ochronną
  • Wypolerowanie końcówek wydechowych
  • Zabezpieczenie felg powłoką ochronną

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.